Ramt af hjertet – om dig

Til dig med hjertesygdom og din pårørende!

 

Der er praktisk talt ingen grund til, at personer, der har hjerteproblemer, for højt blodtryk, pacemaker/ICD eller har haft en blodprop i hjertet, ikke kan tage ud at rejse.

Hvis du kender din krop og ved, hvordan den reagerer, hvis du følger din læges anvisninger og hvis du tilpasser din rejse til dine fysiske evner, så bør din sygdom, selv om den er kronisk og alvorlig, ikke afholde dig fra at rejse.

Vores hjerterejser er målrettet mennesker med kronisk hjertesygdom samt deres ægtefæller eller en anden tilsvarende nærtstående pårørende, som kender vedkommende godt.

Alle rejser er individuelt tilrettelagt personer med hjertesygdom. Vi har fokus på motivation til bevægelse og motion, mad og hjertet samt netværk med ligestillede. Vores aktiviteter er en skøn blanding af bevægelse og store oplevelser.

Hvis du ønsker at leve livet – så kom med os!

Det er en forudsætning for at deltage at:

  • du er diagnostisk afklaret
  • du er velbehandlet og selvhjulpen
  • du har et relativt godt funktionsniveau. Er vandt til at belaste og udfordre dig selv og kan gå minimum 5 km
  • du skal være indstillet på et socialt fællesskab

De vigtige pårørende!

Når et menneske rammes af en hjertesygdom, er det ikke kun den hjertesyge, der udsættes for en stor fysisk og psykisk belastning. Mange pårørende til hjertepatienter oplever forståeligt nok chok, kaos, afmagt og angst, når deres ægtefælle bliver ramt af en hjertekarsygdom. De pårørende er gode til at være stærke og støtte den ramte partner, men de glemmer ofte, at de selv har det svært.

Alvorlig sygdom vender op og ned på hverdagen. Sygdom, behandling, genoptræning fylder pludselig meget i hverdagen og det hele kræver både energi og samarbejde i en situation, hvor overskuddet og kræfterne ofte er mindre.

Som pårørende er det svært at vide, hvor man selv skal gå hen med egen angst og usikkerhed, når man samtidig skal være den støttende person, som hjælper den hjertesyge gennem et svært forløb. At møde andre ligestillede og have mulighed for at dele erfaringer og få gode råd kan være befriende. De, som står i samme situation som dig, ved, hvad det handler om og kan fortælle at det er helt normalt at være bange, vred eller bekymret. I får stor udbytte af hinanden både under selve opholdet men også efterfølgende tilbage i Danmark.

Med naturen lige uden for døren er det en selvfølge at vi bruger den. Det er langtfra ny viden, at en gåtur er godt for psyken. Megen forskning viser, at fysisk aktivitet gør os bedre til at håndtere psykisk stress og angst og vi bliver bedre til at koncentrere os. Lad os sammen finde frem til den gode futurum!

“Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom; jeg har gaaet mig mine bedste Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke saa tung, at man jo ikke kan gaae fra den.”

– Søren Kierkegaard

Comments are closed.