Kronisk hjertesygdom

Hovedparten af de veldefinerede og i Danmark hyppigst forekommende hjertesygdomme er kroniske

 

Betegnelsen kronisk hjertesygdom er en samlet betegnelse for en række sygdomme i hjertet.

De hyppigste kroniske hjertesygdomme kan opdeles i følgende grupper:

Comments are closed.