hjertepatienter

Hele livet skal leves – også selvom hjertet går sine egne veje!!

 

De fleste mennesker med en kronisk hjertesygdom har, sammen med deres ægtefæller, haft store oplevelser ved at rejse. De har oplevet andre kulturer, landskaber og styrket deres samhørighed og kærlighed. Nu efter hjertesygdommen er blevet en del af hverdagen, er rejseoplevelserne måske sat på standby fordi de er blevet utrygge ved at rejse – det skal vi sammen lave om på!

Det centrale i rejsen er ikke blot at rejse. Vi stræber efter at være sammen om de gode ting og få store oplevelser, at skabe et brug- og holdbart netværk, at mærke og udfordre sig selv i fællesskab med andre i samme situation og at øge den enkeltes livskvaliteten, trivslen og trygheden

Deltagerne vil opleve en god og tryg atmosfære og en gensidig respekt og forståelse. Rejsen er individuelt tilrettelagt jer og alt foregår i et tempo som alle kan være med til og med en flexibilitet, hvor vi hurtigt kan agere anderledes.

Formålet er at støtte de hjerteramte familier i at bevare det gode hverdagsliv ved at støtte dem i at opnå en god livskvalitet og mulighed for at fastholde den både fysisk og psykisk.

Der skabes netværk med ligestillede, som har forståelse for, hvad det vil sige at leve livet med en kronisk hjertesygdom og hvad dette betyder for hverdagen. Et netværk som vil forankre sig i fremtiden. Rejsen til Sydfrankrig, langt væk fra dagligdagens pligter og rutiner, skaber de største forudsætninger for en positiv og motiverende tilgang til omlægning eller bevarelse af familiers livsstil. Rejsen giver fornyet energi og størst bevæggrund for ’ikke at gøre som vi plejer’, hvorved nye vaner kan indarbejdes i hverdagen.

”Det er ikke den stærkeste der overlever, ej heller den mest intelligente, men den som er mest forandringsvillig.”

– Charles Darwin

Vores rejse for hjertepatienter i 2017 er udsolgt – Vores program for 2018 kommer snart! Kontakt os, hvis du er interesseret!

Hvem kan deltage – Ramt af hjertet

Comments are closed.